Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2014

taxia
2451 5a02
Reposted byslice-of-life slice-of-life

April 30 2014

taxia
6986 5984
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa

February 25 2014

taxia
6481 86d1

February 22 2014

taxia
9808 1a07
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

February 20 2014

4485 8fb6
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
taxia
Ten człowiek, który we mnie mieszka,
jest obrażony i blady. Tego człowieka
trzeba prowadzić za rękę i przepraszać.
Kiedy się głośno skarży, zaklejam mu
usta czarną taśmą i przywiązuję
w okolicach tyłu głowy. Ten człowiek
wtedy płacze. (Proszę go: nie płacz.)
Tego człowieka nie interesują moje
prośby. Ten człowiek z płaczu
przechodzi w złość i się wyrywa.
Kiedy się wyrwie, rozrasta się.
Staje się większy ode mnie, zakleja mi
usta czarną taśmą i przywiązuje
w okolicach tyłu głowy. Wtedy ja
mieszkam w tym człowieku.
— Sławomir Elsner
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
taxia
6362 fd34 500

February 04 2014

taxia
3656 6757
Reposted fromInnominate Innominate

February 02 2014

taxia
8579 5e69
Reposted frominsidemysoul insidemysoul

January 30 2014

taxia
9255 511c

January 29 2014

5159 8a7d
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns

January 18 2014

taxia
9871 9ecd 500
Reposted byprocessus-perceptuelsThe3rdBassbagheraDTDSR

January 09 2014

taxia
8693 9df3

January 04 2014

taxia
Reposted fromposzum poszum
taxia
taxia
3932 fceb
Reposted fromchihiroo chihiroo

January 03 2014

0259 74f8 500
Reposted fromPainy Painy

January 02 2014

taxia
4308 41e9
taxia
1477 7c64
Reposted bytak-bardzo-lapidarneshampainzajeb

December 31 2013

taxia
6522 f520
Reposted fromNotYours NotYours vialesbian lesbian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl